Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Seminář pro zájemce o kotlíkové dotace


  banner mzp eu

  seminar kotlikovky

   

   

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  KOTLÍKOVÉ DOTACE V PLZEŇSKÉM KRAJI 2019-2023

   

   

  Plzeňský kraj obdržel Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 na projekt "Zlepšování kvality ovzduší v Plzeňském kraji III". Podpora na kotlíkové dotace bude žadatelům v Plzeňském kraji plynout následně prostřednictvím výzvy, kterou bude kraj začátkem léta vyhlašovat. Celkově je v novém programovacím období  k dispozici na výměnu kotlů pro Plzeňský kraj 230 mil. Kč.

   

   

  Plzeňský kraj nyní nepřijímá žádosti o dotace fyzických osob na výměnu stávajících kotlů na pevná paliva!

  Příjem žádostí bude spuštěn v říjnu 2019.

   

   

  Předmětem podpory bude výměna kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňující třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5 a to za:


  • kotel výhradně na biomasu,
  • plynový kondenzační kotel,
  • tepelné čerpadlo.

   

   

  Předmětem podpory není:
  • výměna stávajícího starého plynového kotle, elektrokotle
  • výměna kamen, krbových kamen,
  • výměna stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva,
  • výměna stávajícího kotle dříve podpořeného z programu Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na podporu výměny kotlů realizovaných MŽP a kraji.

   

   

  Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze v rodinném domě (za rodinný dům je pro účely  výzvy považován také bytový dům, v němž jsou nejvýše tři samostatné byty a obytná část zemědělské usedlosti/statku), který je převážně vytápěn kotlem na pevná paliva.

   

   

  Výše podpory:

   

  • 75 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě projektu s realizací plynového kondenzačního kotle, nejvýše však 95 tis. Kč.

   

  • 80 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě, že je realizován kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním, nejvýše však 100 tis. Kč.

   

  • 80 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě, že je projektem realizováno tepelné čerpadlo nebo automatický kotel pouze na biomasu, nejvýše však 120 tis. Kč.

   

   

   

  Podpora může být ještě navýšena o 7 500 Kč v případě, že je výměna kotle realizována v prioritní obci.

   

  Nový zdroj vytápění bude muset být zapsán Seznamu výrobků a technologií viz odkaz https://svt.sfzp.cz/.

   

  Podmínky pro fyzické osoby budou do krajské výzvy dále upraveny.

   

  Informace o kotlíkových dotacích budeme pravidelně aktualizovat.

    

  Více informací na webových stránkách Operačního programu Životní prostředí http://www.opzp.cz/vyzvy/117-vyzva .

   

  Zdroj: Plzeňský kraj

  Sdílet